project foto’s

Ontmoetings tuin de Lijte Ureterp

Vandaag 6 september is de ontmoetingstuin rondom de Lijte te Ureterp officieel, feestelijk geopend. Oud & jong kunnen nu gebruiken maken van de tuin. De kleurrijke tuin waarin heerlijk gezeten kan worden maar natuurlijk kun je er ook in bewegen. Gebruik makend van de speeltoestellen, voor oud & jong.

In de tuin is vooral gekozen voor duurzaamheid, en voor de beplanting met veel biodiversiteit waarin dier en plant zich kunnen vinden. Rondom de vijver is een wild bloemenmengsel ingezaaid (www.heem.nl)  die nu al veel bloei en variatie heeft gegeven. Voor de beplanting is gekozen voor herkenbare soorten van ‘vroeger’, bloeiend hout, syring, sedum, vrouwenmantel en meer.

Share Button

Projectinformatie

  • Opdrachtgever: ZuidOostZorg
  • Ontwerp: Verhoeve Groen
  • Uitvoering: Verhoeve Groen 2013

Contact opnemen

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.