nieuws foto’s

Uitnodiging mini-symposium

Uitnodiging mini-symposium Groenbeheer en Natuurontwikkeling

 

Graag nodigen wij u uit voor het mini-symposium Groenbeheer en Natuurontwikkeling op 10 november in Eelde. Het symposium wordt georganiseerd door een bijzondere samenwerking van Buro Bakker, Heem, RANOX natuuraannemer, Regelink Ecologie & Landschap en Verhoeve Groen. Er staan vier inspirerende sprekers op het programma en we sluiten af met een borrel. Een interessante middag voor iedereen die zich bezig houdt met groenbeheer, natuurbeheer en natuurontwikkeling in Noord-Nederland!

 

Sprekers en onderwerpen:

Beheer, beleving en kwaliteit van de stadsparken in Meppel

  • Carolien van de Bles: Beleidsmedewerker groen en water, afdeling beleid en regie , gemeente Meppel

De gemeente Meppel heeft hele uiteenlopende stadsparken: Van strak aangelegde historische stadsparken met kort gemaaide gazons en (solitaire) oude bomen, tot parken met meer een natuurlijk karakter, waarin opgaande vegetatie en wilde bloemen domineren. De gemeente wil de kwaliteit van de parken verbeteren, zowel wat betreft de beleving en het gebruik ervan door bewoners als de natuurkwaliteit. Hoe pakken ze het aan? En hoe zie je keuzes terug in het beheer en de inrichting van de parken?

Essentaksterfte overal zichtbaar: wat zijn de gevolgen en wat kunnen we doen?

  • Margreet ter Steege: Directeur Buro Bakker, adviesburo voor ecologie, Assen

Essentaksterfte werd in 2010 voor het eerst gezien in de provincie Groningen. Sindsdien grijpt de ziekte razendsnel om zich heen. Essen komen veel voor, en zijn kenmerkend en beeldbepalend in bossen, lanen en langs wegen. Vrijwel overal zijn  bomen ziek en zullen verloren gaan. Wat betekent dit voor de bosecologie, de aanwezigheid van verbindende elementen (o.a. vliegroutes voor vleermuizen) en voor de veiligheid in parken en langs wegen? Wat moeten we doen om de effecten van deze ingrijpende ziekte verzachten?

De onlanden: van idee tot uitvoering

  • Wilfred Alblas: Regio-directeur Groningen, Fryslân en Drenthe van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten ontwikkelde de afgelopen jaren het natuurgebied De onlanden. Wilfred Alblas neemt ons mee in het proces dat daaraan vooraf ging. Wat is er van het oorspronkelijke idee uiteindelijk terecht gekomen? En welke tips heeft hij voor toekomstige natuurontwikkeling?

Rekening houden met flora en fauna bij groenbeheer langs infrastructuur

  • [Onder voorbehoud]: Provincie Groningen

De provincie Groningen houdt al jaren rekening met de natuurwaarden langs de infrastructuur die zij beheren, zowel langs wegen als watergangen. Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe gaan ze om met de weerbarstige praktijk van aannemers? En welke rol heeft hun eigen uitvoeringsdienst hierin?

Praktische informatie

  • Datum:           10 november
  • Tijd:                15 – 17 uur (vanaf 15 uur inloop, presentaties beginnen om 15:30)
  • Locatie:           TerraNext, Burgermeester Legroweg 33, Eelde
  • Kosten:           Geen
  • Aanmelden:    http://www.heem.nl/symposium
  • Aanmelden:    www.heem.nl/minisymposium

 

Share Button

Contact opnemen

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.