6 september is de ontmoetingstuin rondom de Lijte te Ureterp officieel, feestelijk geopend.