Aanleg heemvegetatie te Burum

6 september is de ontmoetingstuin rondom de Lijte te Ureterp officieel, feestelijk geopend.