Missie en visie

Missie
Verhoeve Groen wil voor haar aandeelhouders, werknemers, opdrachtgevers en leveranciers een betrouwbare integere, maatschappelijk betrokken proactieve partner zijn op het gebied van aanleg en onderhouden van dak- en gevelbeplanting, natuurlijke zwemvijvers en biodiversiteit. Verhoeve Groen wil in haar marktgebieden onderscheidend zijn in de wijze waarop zij het probleem of de vraag van een opdrachtgever oplost. Bij het bedienen van de opdrachtgever staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en het nakomen van afspraken centraal. Het is de uitdaging van de gemotiveerde en hoogopgeleide medewerkers om de vraag van de opdrachtgever op de voor hem meest geëigende manier op te lossen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specialistische capaciteit en kennis uit de eigen organisatie en wordt nauw samengewerkt met projectpartners in het bedrijfsleven, bij woningbouwcorporaties en/of de overheid. Zij wil daarbij landelijke dekking nastreven en incidenteel projecten in het buitenland uitvoeren.

Visie
Verhoeve Groen wil binnen drie jaar zowel in binnen- en buitenland op maatschappelijk verantwoorde en winstgevende wijze activiteiten ontplooien in de groenvoorziening branche. Daarnaast is het streven om 5% rendement te realiseren in de huidige marktsegmenten, waarbij expansie gerealiseerd moet worden door het uitdragen van onze duurzame, maar ook innovatieve oplossingen en door bestaande en nieuwe klantenrelaties zorgvuldig te beheren. Hierbij zijn gemotiveerde, geïnspireerde en betrokken werknemers een toegevoegde waarde aan ons product.

Share Button

Contact opnemen

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.