Boomveiligsheidscontrole

 

VISUELE BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

Boomveiligheidscontrole (visueel beoordelen van een boom )

Het controleren van een boom op basis van visueel waarneembare kenmerken. Bij deze visuele boomveiligheidscontrole wordt er gecontroleerd op biologische en mechanische gebreken. Er wordt onder andere gekeken naar aspecten als de aanwezigheid van ziekten, houtrot veroorzakende schimmels, slecht aangehechte takken, rottingen en holten. Op basis van de controle wordt een conclusie getrokken (boom is veilig, attentieboom, risicoboom, afgekeurd). Uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole, inclusief de bijbehorende registratie, ter beoordeling van de veiligheid van bomen in het kader van de voor bomen geldende wettelijke zorgplichten. Hoewel absolute boomveiligheid niet bestaat kunnen potentieel risicovolle bomen wel tijdig gesignaleerd worden. Door het laten uitvoeren van een visuele boomveiligheidscontrole worden aanwezige afwijkingen en gebreken vroegtijdig inzichtelijk gemaakt. Op grond hiervan kunnen er gepaste maatregelen genomen worden.

Tevens is het mogelijk dat Verhoeve Groen voor u de bomen in kaart brengt zodat bomen snel en makkelijk terug te vinden zijn, bij onder andere grotere locatie of meerdere locatie. Ook voor een Nader technisch onderzoek aan bomen kunt u terecht bij Verhoeve Groen.

 

 

meer informatie?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie