Natuurlijke begroeiing

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de aanleg van nieuwe natuur, zowel in het buitengebied als in stedelijke omgeving.

Wij verzorgen onder meer:

  • haalbaarheidsonderzoeken
  • planvorming
  • subsidieaanvragen
  • vergunningstrajecten
  • uitvoering
  • beheer

Het kan hierbij gaan om onder andere de aanleg van kruidenvegetaties, amfibieën- en reptielenpoelen, bossen en landschapselementen.

Door een doordachte aanleg is het beheer van dergelijke natuur goedkoper dan het traditionele groen. Door de inzet van onze plantmachine zijn wij in staat om in een korte periode complete bossen aan te leggen.

Ook zijn wij gespecialiseerd in de aanleg en het machinaal onderhouden van landschapselementen. Door de opbrengst van houtsnippers voor biomassacentrales en subsidiemogelijkheden wordt het weer interessant om uw landschapselementen te laten onderhouden.

logo-heem

Meer informatie van wilde bloemen vegetatie

 

 

meer informatie?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie